Χρήσιμες πληροφορίες

Στην προσπάθειά μας να γίνουν πιο κατανοητές οι επεξηγήσεις που παρέχουμε σε τεχνικά θέματα, έχουμε αναρτήσει κάποια εκπαιδευτικά video σχετικά με τα συστατικά μέρη του αυτοκινήτου και τη λειτουργία τους.