Τα έργα μας

Κάθε μετατροπή σε υγραέριο γίνεται έπειτα από έλεγχο του οχήματος έτσι ώστε να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του. Έπειτα αναλαμβάνει δράση το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου μας.

Το συνεργείο μας παρέχει συνεχή υποστήριξη και συντήρηση του οχήματός σας, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη θεώρηση του ΚΤΕΟ.